Nowości:

Rzetelne świadczenia zakładu EKOBUT

Czyszczenie separatów w korzystnej kwocie
Oczyszczanie separatów w atrakcyjnej cenie to specjalność zakładu EKOBUT. Urządzenia służące do oczyszczania ścieków wymagają systematycznego czyszczenia, aby mogły funkcjonować bez zarzutu. Wszechstronna usługa taka jak czyszczenie separatora tłuszczu zrobiona jest przy obiektach takich jak: drogi, parkingi, myjnie, garaże podziemne, stacje benzynowe, bądź obiekty z gastronomii. Firma dba o to, aby zleceniodawcy byli usatysfakcjonowani, czyli proponuje również dalszą recyrkulację brudów. Szczegóły z ekspertami zawsze są wyznaczone indywidualnie. Wszystkie świadczenia firmy obejmą: czyszczenie separatorów, serwis i przeglądy separatorów, przeglądy techniczne osadników i przepompowni, wyczyszczenie osadników, czyszczenie zbiorników wody przeciwpożarowej, czyszczenie przepompowni sanitarnych i przemysłowych, czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej i wewnętrznej, oczyszczanie kanalizacji technologicznej, wpustów ulicznych i odwodnień liniowych, odbiór i transport odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz poradnictwo w temacie dbania o środowisko.